ASSA Student

Te nderuar studente!

ASSA (Albanian Sports Science Association) deshiron te ndermare nje projekt vullnetar dhe ka menduar qe ju te jepni
kontributin tuaj profesional per realizimin e nje reviste.
ASSA Student – kjo eshte nje mundesi per studentet qe te hulumtojne dhe te trajtojne tema te ndryshme ne lidhje me sportin, shendetin, fitnesi, dhe ceshtje sociale ku sporti ka ndikimin e saj. Revista eshte menduar te jete nje serial tematik dhe do te publikohet 1 here ne tre jave.
Tematikat do te jene te ndryshme, por kryesisht do te jene per trajtimin e sportit/ve, menaxhimit sportiv, edukimit sportiv, shkences sportive, fitnesit gjithashtu edhe ceshtjeve sociale qe kane bejne me sportin ne pergjithesi.
Kjo eshte nje mundesi per te ndare me lexuesit idete tuaja per tu afruar sa me shume lexuesit, per te shprehur mendimet tuaja.
Shkarkoni me poshte template per formatin e shkrimit bashke me fotografine tuaj
Materiali do te dergohet ne adresen e emailit Info@assa.al

Me respekt,

Florian Muca
President ASSA

assa student template