Welcome to Albanian Sports Science Association (ASSA)

Our history ASSA evolved from the successful and innovative work of Albanian master students “Health and Physical Activity” and was established in 2012 and registered as an association in the Republic of Albania (ASSA organization) located in Tirana. It was created with the aim of providing scientific information in creating databases on the research environment in the Albania, by improving nationals health and increasing nationals wealth through scientific information in sports and promotion of physical activity. ASSA team is proud that the scientific information has and will improve the health of people, increase the quality of sport and will continue to contribute the advancement of sport and health knowledge through scientific research. This centre brings together the major stakeholders that influence sport and health scientific research in the Albania. It includes the main Balkan research funding bodies; academia; universities; regulatory bodies; the bioscience, healthcare; sports participants and difference people willing to participate and promote physical activity.

KE NJË IDE KËRKIMI? BASHKOHU ME NE!

ASSA

Lajmërim!!
Suport kërkimor nga ASSA 2018-2019 Për kërkuesit që duan të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushat e kërkimit: Shëndet dhe Shkencat Sportive

Read more

ASSA LAB 2017- Anthopometric Measurements

ASSA

Sot ASSA filloi projektin më të ri në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Bodybuilding & Fitness, me fokus në mbledhjen e të dhënave të sportisteve që konkurrojnë në Kampionatin Kombëtar 2017.

Read more

International Conference on Exercise, Sport & Health (ICESH 2017)

ASSA

First successfully international conference organized by ASSA

Read more

Si të Publikosh një Artikull Shkencor

ASSA

Me date 11-12 Mars 2017 ASSA ne Bashkepunim me Institutin Kanadez te Teknologjisë ‘CIT’

Read more

Sports Trauma

ASSA

Today Nov 20, 2016 - ASSA organized near the premises of Smart Sport Center the seminar ‘Sports Trauma’.

Read more

Development of Strength Training for Sport Specific

ASSA

On December 4, in the Sports University of Tirana, the Albanian Sports and Science Association (ASSA) organized the seminar entitled “Development of strength training for sport specific”.

Read more

Google Apps for Education

ASSA

On December 27, 2014 organized at the grounds of the KIDS's Sports Center "SMART" the seminar with the focus theme 'Google Apps for Education'.

Read more

ASSA

Go Grow Greater

Partners

    Want to know more about ASSA?

    Find us on: